Monthly Archives: July 2016

เบอร์สวย

เบอร์สวย หลักการเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิด

อย่างที่ทุกคนเข้าใจเบอร์สวยจะต้องเป็นเบร์โทรศัพท์ที่มีเลขซ้ำหรือเลขเรียง ตัวอย่างเช่น 11, 22, 33, 123, 456 เป็นต้น จริง ๆ แล้วทั้งเลขซ้ำหรือเลขเรียงมันมีความหมายของมันแตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมีหลักเกณฑ์การเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิดที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคนที่เกิดในแต่ละวันมาฝากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คนเกิดวันจันทร์ = การงาน การเงิน ต้องมีเลข 5 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

2.คนเกิดวันอังคาร = อำนาจ การต่อรอง ต้องมีเลข 7 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

3.คนเกิดวันพุธ = เสน่ห์ ความรัก ต้องมีเลข 8 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

4.คนเกิดวันพฤหัสบดี = ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น ต้องมีเลข 4 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

5.คนเกิดวันศุกร์ = มีบริวารและคนรอบข้างคอยช่วยเหลือ ต้องมีเลข 6 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

6.คนเกิดวันเสาร์ = การงาน การเงิน ต้องมีเลข 1 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์

7.คนเกิดวันอาทิตย์ = อำนาจ การต่อรอง ต้องมีเลข 3 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์